Nákladná automobilová doprava š.p. Košice, v likvidácii